přístavba budovy F pro VŠTE

Výstavba nového pavilonu F pro Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích včetně zpevněných ploch.