MŠ Nemanice

Výstavba nového pavilonu mateřské školy v Nemanicích u Českých Budějovic, včetně inženýrských sítí, zpevněných ploch, oplocení a montáže herních prvků na hřišti.