CSS Empatie

Výměna vodovodu LT500, přeložka kanalizace DN500 a DN250, novostavba objektu pro bydlení a novostavba objektu víceúčelových dílen, včetně zpevněných ploch a oplocení pro centrum Empatie v Českých Budějovicích.