Výstavba objektu MPI v areálu Lišov Slabce

Termín realizace: 09/2017 – 07/2018
Investor: ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského Kraje,
Lannova tř.193/26,370 74 České Budějovice