Výstavba chráněného bydlení Třeboň

Termín realizace: 11/2014 – 09/2015
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice