Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice

Termín realizace: 09/2016 – 04/2017
Investor: Statutární město České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice